7
Oct
Cascais, Portugal
Lokalen anges vid anmälan
Cascais
09:00-17:00
35 000 kr
7
Oct

Certified Privacy Practitioner Masterclass (CPP/EU-DPO) - conference travel

Cascais, Portugal
Lokalen anges vid anmälan
Cascais
09:00-17:00
35 000 kr
Certified Privacy Practitioner Masterclass (CPP/EU-DPO) - conference travel

Certified Privacy Practitioner Masterclass (CPP/EU-DPO) i Cascais

Leventa erbjuder i samarbete med en av Europas främsta specialister på GDPR, Privasee, en konferensresa till Portugal med 3 dagars kvalificerad utbildning för GDPR practitioners. Goda middagar och aktiviteter ingår, som gör att du lär känna Portugal.

Språk: kursen hålls på svenska med kursmaterial på engelska

Ladda ner programmet för konferensresan till Cascais

Certified Privacy Practitioner /EU-DPO (CPP/EU-DPO) Award erbjuder studenten en kunskapsresa från grundnivå till praktiserande nivå inom EU GDPR och Data Protection by Design (DPbD), som default inom sin organisation.

Mål med utbildningen:

 • Sätta upp Integritets- och Dataskydd som standard i verksamhetens ledningssystem
 • Hur man använder olika GDPR-verktyg
 • Identifiera och hantera integritetsrisker
 • Grunderna för att genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd (Data Protection Impact Assessment - DPIA)
 • Hur man skapar en ansvarsmatris med personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
 • Omfång och avgränsningar för persondatainventeringsprojekt

Metod

 • En hands-on metod används med fokus på case studies, praktiska övningar, gruppdynamik, stimulerande diskussioner och exempel från arbetslivet 
 • Karen Lawrence Öqvist och Filip Johnsséns bok Hands-on Guide to GDPR compliance: Privacy by Design, Privacy by Default, utgiven av the International Associ-ation of Privacy Profes-sionals (IAPP), används som kursmaterial och även manual för övningarna.
 • Alla deltagare får tillgång till reading-list med artiklar, dokument och lagar som kan läsas inför och under kursens gång.

CERTIFICATION CPP/EU-DPO:

The Privasee Certified Privacy Practitioner Award (GDPR) has been levelled at SCQF* Level 9 and rated at 10 credit points i.e. minimum 100 hours of study. Credit rating body is the City of Glasgow College
*Scottish Credit and Qualifications Framework

This equals Level 6 Certification EQF (European Qualifications Framework), equivalent to 5 ECTS after completed exam.

UTBILDARE

Dane Thomas

Certified Privacy Practitioner och erfaren kursledare inom IT Service Management

Dane är en konsult, projektledare, och utbildare med en bred internationell erfarenhet.

KONFERENSLEDARE

Kinga Lundblad

CEO & Founder, leventa

Kinga Lundblad äger Leventa som är specialister på konferenser och event i Portugal. Hon bor och lever på Algarve och ger er det bästa av landet som inramning till utbildningen.

CPP/EU-DPO KONFERENSRESOR I PORTUGAL ÄR ETT PARTNERSKAP MELLAN

 • Hammarby Kaj 10D, 2nd fl (GOTO 10), 120 30 Stockholm, Sweden
 • www.privasee.eu
 • Email: info@privasee.eu